Sklep internetowy BASKET HILLS - Gadżety klubowe

Zostań "Przyjacielem Koszykówki"

Miło nam zaprezentować nowym programem skierowanym do firm. 

Klub "Przyjaciel koszykówki" to koncepcja, która ma na celu pomoc w stabilnym funkcjonowaniu klubu, ale także będzie proponować korzyści dla firm które przystąpią do programu.

Głównym celem tego programu jest zaproszenie do współpracy większej ilości przedsiębiorstw  z mniejszym wkładem finansowym.

REGULAMIN KLUBU „PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI ” BASKET HILLS BIELSKO-BIAŁA

§1

ZASADY OGÓLNE

 1. Klub „Przyjaciel Koszykówki” Basket Hills skierowany jest do firm (podmiotów gospodarczych) zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności Klubu Sportowego Basket Hills.
 2. Uczestnictwo w klubie „Przyjaciel Koszykówki” to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i wsparcia w celu rozwoju Klubu Sportowego Basket Hills.
 3. W programie „Przyjaciel koszykówki” uczestniczyć mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia.

§2
PRAWA, OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE CZŁONKÓW „PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI”

 1. Członkowie klubu „PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI” wspierają Basket Hills regularnymi składkami (wpłatami) na konto Stowarzyszenia „Basket Hills”
 2. Wpłata składki winna być dokonywana w formie darowizny na konto Stowarzyszenia:

   Basket Hills Bielsko-Biała, ul. Witolda Pileckiego 24F , 43-300 Bielsko-Biała

  Alior Bank Nr konta:  96 2490 0005 0000 4600 7825 9947

   W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać: „Przyjaciel koszykówki składka, oraz nazwa firmy.
 3. Środki uzyskane w ramach wpłat Członków „Przyjaciel Koszykówki” przeznaczone będą w całościi wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia, w szczególności wspieranie zawodników, prowadzenie drużyn oraz realizację założonej strategii rozwoju klubu Basket Hills.
 4. Członek klubu „Przyjaciel Koszykówki” zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w Deklaracji przystąpienia, w szczególności jeśli chodzi o dane kontaktowe.
   
 5. Członkowi klubu „Przyjaciel Koszykówki”  przysługują następujące prawa i przywileje:

  > Umieszczenie logo oraz opisu firmy na stronie klubowej www.basket-hills.pl na specjalnie przygotowanej zakładce „Przyjaciel Koszykówki"
  > Miejsce w gablocie z logiem firmy na stałe zamontowanej w hali sportowej „Victoria” ul. Bratków 16
  > Stała promocja w mediach społecznościowych klubu (Facebook, Instagram)
  >  Zniżka na zakup kawy w Palarni „We Coffee”
  > Gadżet klubowy z logiem firmy oraz logiem „Przyjaciel Koszykówki”
  > Karta VIP uprawniającą do bezpłatnego wstępuna wszystkie mecze pierwszej drużyny, prawo do otrzymania wyśmienitej kawy z palarni „We Coffe” serwowanej przez baristów ze stoiska Kufel Event podczas trwania meczy domowych.


   
 6. Uzyskanie członkostwa „Przyjaciel Koszykówki” określa § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu;

§3
WARUNKI UZYSKANIA CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE  „PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI”

 1. Członkiem programu „Przyjaciel Koszykówki” Basket Hills zostaje osoba, która podpisze deklarację dobrowolnego przystąpienia do programu. Niezbędny do wypełnienia i podpisu druk „Deklaracji przystąpienia” jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Basket Hills oraz na oficjalnej stronie Klubu Sportowego Basket Hills www.basket.hills.pl.
 2. Warunkiem uzyskania członkostwa klubu „Przyjaciel Koszykówki” Basket Hills jest uiszczenie wpłaty członkowskiej w deklarowanej wysokości minimum 500 zł/m-c dla firm (podmiotów gospodarczych).
 3. Zarząd Stowarzyszenia „Basket Hills” w Bielsku-Białej jako organizator klubu „Przyjaciel Koszykówki” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby/firmy na Członka klubu „Przyjaciel koszykówki” bez konieczności uzasadniania.

§4
ROZLICZENIE I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  KLUBU„PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI”

 1. Basket Hills będzie na bieżąco informował o liczbie uczestników klubu „Przyjaciel Koszykówki” aktualizując na bieżąco listę członków publikowaną na oficjalnej stronie internetowej.

 §5

WYKLUCZENIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z klubu „Przyjaciel Koszykówki” osoby, która celowo działa na szkodę Basket Hills lub klubu „Przyjaciel Koszykówki”
 2. O wykluczeniu z  klubu „Przyjaciel koszykówki” decyduje Zarząd Stowarzyszenia Basket Hills.
 3. Wykluczony Członek Klubu „Przyjaciel Koszykówki” Basket Hills traci z dniem wykluczenia wszelkie prawa i przywileje wynikające z członkostwa w klubie „Przyjaciel Koszykówki”.
 4. Niezależnie od zapisów ust. 1-3 brak wpłaty zadeklarowanej składki członkowskiej przez okres co najmniej 2 następujących po sobie miesięcy spowoduje wysłanie przypomnienia o konieczności opłacenia zadeklarowanych składek w formie sms oraz e-mail (zgodnie z danymi kontaktowymi zadeklarowanymi przez Członka w Deklaracji przystąpienia). W przypadku, w którym mimo wysłanego przypomnienia Członek klubu „Przyjaciel koszykówki” nie opłaci składki za kolejny miesiąc członkostwa oraz wszystkich zaległych składek, z upływem tegomiesiąca zostanie automatycznie skreślony z listy członków „Przyjaciel Koszykówki” Basket Hills.
 5. Niezależnie od powodu wykluczenia Zarząd Basket Hills poinformuje wykluczonego członka o skreśleniu z listy członków klubu „Przyjaciel Koszykówki” Basket Hills wysyłając pisemną informację o pozbawieniu członkostwa na adres korespondencyjny wskazany w Deklaracji przystąpienia.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji,
prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną
info@basket-hills.pl  lub bezpośredni kontakt:
Grzegorz Błotko – 500 102 856, Robert Kozaczka – 506 137 337
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Wszystkich sympatyków koszykówki serdecznie zapraszamy do wsparcia i szerokiej współpracy.
 
Razem na szczyt
 
Zarząd Basket Hills Bielsko-Biała


Komentarze

Sponsorzy i partnerzy